GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

Email:  c0thanhmytp.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733644646