Địa chỉ: ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733644646
 • Trần Thị Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Email:
   c0thanhmytp.tiengiang@moet.edu.vn