Địa chỉ: ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733644646
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thạnh Mỹ

ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
02733644646
tgg-tanphuoc-mnthanhmy@edu.viettel.vn